Publicerad: 2017-12-14

Lotteriinspektionen har den 1 december 2017 beslutat att förelägga Tidnings AB Metro att i tidningen Metro upphöra att exponera marknadsföring för de utländska spelbolagen Multilotto.com, The Lotter, Ninja Casino och Jackpotjoy. Föreläggandet är förenat med ett vite om 250 000 kr.

Tidnings AB Metro har trots tidigare övervägande om vitesföreläggande inte upphört att marknadsföra de utländska spelbolagen, varför Lotteriinspektionen nu gått vidare och vitesförelagt Tidnings AB Metro. Föreläggandet innebär att Tidnings AB Metro inte får marknadsföra något av de utländska spelbolagen i tidningen Metro, om Tidnings AB Metro bryter mot föreläggandet blir de ålagda att betala ett vite om 250 000 kr.

Det är enligt 38 § första stycket 1 lotterilagen förbjudet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri. Lotteriinspektionen får enligt 52 § lotterilagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lotterilagen ska följas. Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite i enlighet med viteslagen (1985:206).

Främjandeförbudet:

Det är inte tillåtet att göra reklam för spel som saknar tillstånd i Sverige, klicka här för att läsa mer!