Publicerad: 2020-11-19

Spelbolag med svensk licens får bara erbjuda sina kunder bonus vid första speltillfället. Spelinspektionen har i sin tillsyn konstaterat att XC Gaming Sweden Ltd brutit mot lagstiftningen genom att erbjuda bonus vid upprepade tillfällen. Spelinspektionen anser också att bolaget genom att dela ut gåvor till en spelare som av bolaget identifierats som sårbar även har brustit i sin omsorgsplikt i förhållande till den aktuella spelaren.

Spelinspektionen anser att överträdelserna är allvarliga. Allvarliga överträdelser ska resultera i att licensen återkallas, om inte en varning anses tillräcklig.

Varning och sanktionsavgift

Spelinspektionen har bedömt att det kan antas att XC Gaming Sweden Ltd framöver inte kommer att bryta mot reglerna om bonuserbjudanden och anser därför att en varning tillsammans med en sanktionsavgift är ett tillräckligt ingripande.

Spelinspektionen har beslutat att meddela XC Gaming Sweden Ltd en varning och en sanktionsavgift på 5 miljoner kronor.

XC Gaming Sweden Ltd tillhandahåller spel på webbplatserna frankfred.com och klirr.com

Beslut om varning och sanktionsavgift för XC Gaming Sweden Ltd