Bingo

Ny spellag, ny spelmarknad - Från 1 januari 2019 har Spelinpektionen tagit över prövning och licensgivning till bingospel från länsstyrelserna. Läs mer om nya licensgivningen för bingo.

 

Bingo är ett spel där deltagaren måste vara närvarande på spelplatsen och där köpa en bingobricka. Möjligheten att vinna beror på om de nummer som dras finns på spelarens bricka. Den som vinner måste begära att få ut sin vinst direkt. Bingo bedrivs oftast i särskilda lokaler. I Sverige spelas tre typer av bingo; variantbingo (i bingohallar), automatbingo (variantbingo med elektroniska brickor) och storbingo (även kallad bygdebingo).  

Bingo på nätet (internetbingo) är inte bingo i lagens bemärkelse. I spellagen (2018:1138)betraktas det som ett så kallat nummerspel.

Spelinspektionen ger licens till bingo

Från 1 januari 2019 har Spelinspektionen tagit över prövning och licensgivning till bingospel från länsstyrelserna, enligt 6 kap. 5 §. spellagen

Spelinspektionen kan bara ge licens till sökanden som uppfyller kraven i 6 kap. 2 § spellagen. Det innebär att det endast är ideella föreningar eller registrerade trossamfund som kan beviljas licens.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften för en licens till bingo uppgår enligt 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475) till 5 000 kronor. Om flera föreningar söker tillsammans så tillkommer ett tilläggsbelopp om 800 kronor för varje medsökanden förening.

Vem kan ansöka om licens för bingo?

En ensam förening som uppfyller kraven i 6 kap 2 § spellagen kan ansöka om licens till bingo.

Flera föreningar som var och en för sig uppfyller kraven i 6 kap 2 § spellagen kan ansöka om licens till bingo tillsammans i en gemensam ansökan.

En paraplyförening dvs. en förening vars medlemmar endast utgörs av andra föreningar som uppfyller kraven för att erhålla licens till bingo enligt 6 kap 2 § spellagen kan ansöka om licens till bingo.

Läs mer om bingo i frågor och svar.


Ansökningsblanketter för bingo