Bingo är ett spel där deltagaren måste vara närvarande på spelplatsen och där köpa en bingobricka. Möjligheten att vinna beror på om de nummer som dras finns på spelarens bricka. Den som vinner måste begära att få ut sin vinst direkt. I Sverige spelas tre typer av bingo; variantbingo (i bingohallar), automatbingo (variantbingo med elektroniska brickor) och storbingo (även kallad bygdebingo).  

Bingo på nätet (internetbingo) är inte bingo i lagens bemärkelse. I spellagen (2018:1138)betraktas det som ett så kallat nummerspel.

Spelinspektionen ger licens till bingo

Från 1 januari 2019 har Spelinspektionen tagit över prövning och licensgivning till bingospel från länsstyrelserna, enligt 6 kap. 5 §. spellagen

Vem kan ansöka om licens för bingo?

Spelinspektionen kan bara ge licens till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som uppfyller kraven i 6 kap 2 § spellagen och då kan licens för bingo sökas av:

  • En ensam förening.
  • Flera föreningar där var och en uppfyller kraven kan ansöka gemensamt.
  • En paraplyförening dvs. en förening vars medlemmar endast utgörs av andra föreningar som uppfyller kraven.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften för en licens är 5 000 kronor. Om flera föreningar söker tillsammans så tillkommer ett tilläggsbelopp om 800 kronor för varje förening.

Mer information om bingo


Dokument, bingo