Från och med den 1 juli 2023 krävs det tillstånd för att hantera spelprogramvara enligt spellagen och Spelinspektionen tar emot ansökningar från den 1 mars 2023. Tillståndskravet gäller för aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara som används vid onlinespel enligt 7 kap. eller 8 kap. spellagen. Ansökningsavgiften är 120 000 kronor.

Spelinspektionen har tagit fram en vägledning samt frågor och svar om tillståndskravet. Den 7 december 2022 anordnades även en informationsträff.

Ansökningar om tillstånd för spelprogramvara görs enklast via Spelinspektionens webbtjänst. I anslutning till webbtjänsten finns även vägledning för vad som ska ingå i ansökan. Det finns även en blankett med tillhörande vägledning.

Vilka har tillstånd?

För att se vilka som hittills har fått tillstånd som börjar gälla den 1 juli, välj "Spelprogramvara" i fältet "Licenstyp/tillstånd" i vårt 
Sökbara licens- och tillståndsregister >>

Tillståndsplikt ska motverka olicensierat spel

En viktig princip i den svenska spelregleringen är att endast licensierade aktörer tillåts på spelmarknaden. Tillståndsplikten för spelprogramvara har införts för att begränsa tillgången till programvara för olicensierade spelföretag som tillhandahåller spel i Sverige.