Ett krav på tillstånd för att hantera spelprogramvara införs från den 1 juli 2023 i spellagen och Spelinspektionen tar emot ansökningar från den 1 mars 2023. Tillståndskravet gäller för de aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara som används vid tillhandahållande av onlinespel enligt 7 och 8 kap i spellagen.

Spelprogramvara som kräver tillstånd

Med spelprogramvara avses exempelvis men inte uteslutande:

  • streaminglösningar för virtuella spelhändelser (till exempel livekasino) och kontrollprogram för sådana händelser,
  • program för vadslagning och matchning av vad,
  • likviditetsprogram,
  • slumptalsgeneratorer,
  • program med speluppgifter som visar detaljerade resultat i spel eller som utgör grunden för bonusberäkningar,
  • program som accepterar och registrerar speltransaktioner, avgör resultatet eller beräknar och tilldelar vinster till kundens konto,
  • datorsimulerat automatspel (slots),
  • plattformar för onlinepoker och sportböcker för vadhållning.

Programvara som inte kräver tillstånd

Med spelprogramvara avses däremot inte sådan programvara som är allmänt utvecklad för tillhörande aktiviteter, såsom resultatanalys, marknadsföring, kundhantering och förvaltning, eller som utgör delar av licenshavarens allmänna IT-struktur eller affärsapplikationer.

Krav på den som får tillstånd för spelprogramvara

Den som får tillstånd att hantera spelprogramvara får inte tillverka, tillhandahålla, installera och/eller ändra spelprogramvara åt någon som saknar nödvändig spellicens i Sverige.

Krav på den som har spellicens

Den som har licens enligt 7 och 8 kap spellagen ska se till att spelprogramvaran som används är tillverkad, tillhandahållen, installerad och/eller ändrad av någon med ett svenskt tillstånd för att hantera spelprogramvara.

De tekniska kraven på spelet samt kraven mot spelkonsumenter kommer fortfarande ligga på den licenshavare som tillhandahåller spelet.

Ansök från den 1 mars

Spelinspektionen  tar emot ansökningar från den 1 mars 2023. Avgiften för att ansöka om ett tillstånd för spelprogramvara är ännu inte fastslagen. Ett tillstånd kan beviljas för högst 5 år. För aktörer som är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) krävs en representant bosatt i Sverige.

Ansökningar om tillstånd för spelprogramvara kommer att kunna lämnas via Spelinspektionens webbtjänst. Vägledning för vad som ska ingå i ansökan kommer att finnas i anslutning till ansökan och på Spelinspektionens webbplats.

Tillståndskravet ska motverka olicensierat spel

En viktig utgångspunkt med den svenska spelregleringen är att aktörer utan licens ska stängas ute från spelmarknaden. På så sätt kan spelandet kanaliseras till ansvarsfulla, tillförlitliga och kontrollerbara aktörer, vilket är en förutsättning för att kunna uppnå ett starkt konsumentskydd. Syftet med tillståndsplikten för spelprogramvara är främst att begränsa tillgången till sådan programvara för olicensierade spelföretag som tillhandahåller spel i Sverige.

Allmännyttan undantagna

Leverantörer av spelprogramvara som används vid annat spel än onlinespel enligt 7 kap. eller 8 kap., till exempel vid allmännyttiga lotterier, omfattas inte av kravet.

Informationsträff om tillstånd för spelprogramvara 7 december

Informationsträff för de spelbolag som har svensk spellicens, samt aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar och/eller ändrar spelprogramvara.

Läs mer och anmäl dig till informationsträffen.