Publicerad: 2019-05-16

Spelbolag med svensk licens får bara erbjuda sina kunder bonus vid första speltillfället. Spelinspektionen har i sin tillsyn konstaterat att licenshavare brutit mot lagstiftningen genom att erbjuda sina kunder bonus vid upprepade tillfällen. Spelinspektionen bedömer överträdelserna som allvarliga och har beslutat om åtgärder mot följande licenshavare:

  • Betway Limited, varning och en sanktionsavgift om 5 000 000 kronor.
  • Mandalorian Technologies Limited, varning och en sanktionsavgift om 9 000 000 kronor.

Beslut Betway Limited

Beslut Madalorian Technologies Limited

Betway tillhandahåller spel på webbplatsen betway.se

Mandalorian tillhandahåller spel på webbplatserna noaccountcasino.com och prankcasino.com

Då Spelinspektionen redan i början av året fick indikationer på att vissa spelbolag inte följde lagstiftningen gick myndigheten den 19 februari ut med en skrivelse till samtliga licenshavare gällande bonuserbjudanden. Efter skrivelsen kunde Spelinspektionen notera en viss följsamhet från licenshavarna, men bedömningen är att även ytterligare åtgärder måste vidtas för att uppnå full regelefterlevnad.

Skrivelsen från 19 februari.

Med bonus avses rabatt eller liknande ekonomiskt incitament som är direkt kopplat till spelet.

Huvudsyftet med den nya spelregleringen, som trädde i kraft den 1 januari 2019, är att stärka konsumentskyddet och minska de negativa effekterna av spel. Begränsningen gällande bonusar finns i lagen för att minska sociala och ekonomiska skadeverkningar och problemspelande. Spelinspektionen kommer därför att ha fortsatt fokus på tillsyn över detta område.

För mer information vänligen kontakta:
My Hamrén, Pressansvarig
0765-330 174
my.hamren@spelinspektionen.se

Anders Sims, kommunikationschef
0765-330 167
anders.sims@spelinspektionen.se