Publicerad: 2018-10-04

Lotteriinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

De nya föreskrifterna och allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 då nu gällande föreskrifter, LIFS 2017 :2, upphör att gälla.  

Synpunkter senast den 24 oktober 2018

Skriftliga synpunkter skickas senast 24 oktober till: Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs eller till registrator@lotteriinspektionen.se

Lotteriinspektionen efterfrågar i första hand synpunkter avseende de förändringar som gjorts i förhållande till nu gällande föreskrifter.

Vid frågor om remissen, kontakta

Frida Lindholm, frida.lindholm@lotteriinspektionen.se, telefon 0152-650 108

Linda Sandblom, linda.sandblom@lotteriinspektionen.se, telefon 0152-650 107.

Förslag till nya föreskrifter:

 Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:11)

 Remisspromemoria med konsekvensutredning