Publicerad: 2019-12-18

Förvaltningsrätten i Linköping har den 17 december 2019 meddelat två domar som gäller varning och sanktionsavgift med anledning av Genesis Global Ltds och AG Communications Ltds bristande kontroll av spelare mot självavstängningsregistret på Spelpaus.se.

Förvaltningsrätten slår fast att en kontroll mot Spelpaus är en viktig spelansvarsåtgärd och bedömer att överträdelserna är så allvarliga att Spelinspektionen har haft rätt att besluta om varning och sanktionsavgift mot bolagen.

Förvaltningsrätten slår också fast att Spelinspektionen gjorde rätt som beräknade sanktionsavgiften utifrån bolagens bruttoomsättning (innan utbetalda vinster). Förvaltningsrätten uppskattar dock bolagens omsättning till en lägre summa än vad Spelinspektionen gjort och sänker därför sanktionsavgiften i båda fallen. Förvaltningsrätten gör därmed samma bedömning som Spelinspektionen när det gäller överträdelsernas allvarlighetsgrad.

De två domarna är, mål nr. 4170-19, AG Communications Ltd och mål nr. 3296-19,  Genesis Global Ltd

Varning och sanktionsbeslut AG Communications Ltd

Varning och sanktionsbeslut Genesis Global Ltd