Publicerad: 2020-12-18

Förvaltningsrätten i Linköping har meddelat dom i målen mot NGG Nordic Ltd (mål nr 6191-19) och Skill On Net Limited (mål nr 6032-19) gällande otillåtna bonusar och otillåtna lotterier. I målet mot Skill On Net Limited avslog domstolen överklagandet. Det innebär att Spelinspektionens beslut om varning och sanktionsavgift om 14 miljoner kronor står fast.

I målet mot NGG Nordic Ltd ändrade domstolen det överklagade beslutet genom att bestämma sanktionsavgiften till 14 miljoner kronor.

Förvaltningsrätten delade huvudsakligen Spelinspektionens tolkning av aktuella bestämmelser i spellagen, men gjorde en delvis annan bedömning än Spelinspektionen vad gäller definitionen av bonus och kravet på bonusens direkta koppling till spelet.

Förvaltningsrätten uppskattade också NGG Nordic Ltds omsättning till ett annat belopp än Spelinspektionen. Vid bedömningen av sanktionsavgiftens storlek uttalar förvaltningsrätten att en sammantagen bedömning ska göras baserad på alla relevanta omständigheter.

Domstolen anser att Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift. Domarna kan komma att överklagas.

Spelinspektionen meddelade i juni 2019 NGG Nordic Ltd en varning med sanktionsavgift på 19 miljoner kronor.

Spelinspektionen meddelade i juni 2019 Skill On Net Limited en varning med sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.