Publicerad: 2018-01-11

Replik från Lotteriinspektionens ordförande och generaldirektör på ett debattinlägg från TU och BOS, "Lotteriinspektionen hotar fria medier", i Dagens Industri. Av utrymmesskäl är texten i DIs papperstidning något kortad jämfört med denna text. Under 2017 har Lotteriinspektionen meddelat övervägande om vitesföreläggande med anledning av främjande i 33 fall och två förelägganden vid vite med anledning av främjande. Längst ned på sidan finns länkar till mer fakta om främjandeförbudet samt till debattinläggen.

Respekterade mediebolag fortsätter att bryta mot svensk lag genom att sälja reklamplats till spelbolag som inte har tillstånd att bedriva spelverksamhet i Sverige. Omfattande annonsering för sådana spelbolag sker idag i tv, radio, utomhusreklam och tidningar och på många webbsidor. Det är anmärkningsvärt.

Det övergripande syftet med dagens svenska spel- och lotterireglering är att spel ska bedrivas sunt och säkert. Spelare ska skyddas från att bli utsatta för brott liksom från att hamna i spelberoende och överskottet ska komma det allmänna till del. Poängen med främjandeförbudet är att motverka spelverksamhet som inte står i samklang med spelregleringens syfte.

I oktober 2017 kom klara besked från den högsta juridiska instansen i Sverige, Högsta förvaltningsdomstolen: Det är inte tillåtet att göra reklam för spel som saknar tillstånd i Sverige. Trots detta syns ingen minskning av annonserna för utländska spelsajter.

Lotterilagstiftningen i Sverige är en förbudslagstiftning. Det krävs tillstånd för att få bedriva spel- och lotteriverksamhet i Sverige. Regeringen väntas föreslå riksdagen en ny spellag i vår, som ska gälla från och med den 1 januari 2019. Men även den nya lagen kommer att kräva ett svensk tillstånd för att bedriva spelverksamhet här i landet, låt vara att det öppnas en möjlighet för utländska företag att få ett sådant tillstånd, till exempel för de många spelföretag med licens från Malta som idag riktar spelreklam mot svenska konsumenter.

Lotteriinspektionen (den nya spelmyndigheten) ska sedan enligt den föreslagna regleringen göra en omfattande prövning av spelbolagens ansökningar ur flera perspektiv, ekonomiskt, säkerhetsmässigt och inte minst pröva om spelbolagen kan förväntas följa gällande lagar och regler. I dagsläget kan ingen säga vilka av de spelbolag som nu riktar sin marknadsföring till Sverige som faktiskt kommer att ansöka om och beviljas licens i Sverige. Den idag mycket omfattande annonseringen i media för spelbolag som inte har tillstånd i Sverige föregriper således inte bara de nya reglerna för spelverksamhet utan också den prövning som till syvende och sist faktiskt ska göras av spelmyndigheten.

Lotteriinspektionen anser, liksom regeringen, att det är hög tid att lagstiftningen moderniseras. Men i väntan på den nya lagen gäller nuvarande lag. Och när det gäller spelannonser vet vi precis vad som gäller genom Högsta förvaltningsdomstolens ställningstagande. Vi på Lotteriinspektionen hade hoppats och trott att alla parter nu skulle följa aktuell lagstiftning. Det skulle också bidra till att stärka förtroendet och anseendet för spelbranschen.

Inom vilket annat rättsområde kan en bransch ge sig själv fribrev att bryta mot gällande lagstiftning med hänvisning till ny lagstiftning som ännu inte är beslutad av riksdagen? När det gäller just främjandeförbudet föreslås denna regel dessutom finnas oförändrad kvar i den nya spellagen.

När de bolag som idag saknar licens i Sverige väl sökt och fått en svensk licens kommer de sannolikt att kräva att spelmyndigheten ska stänga de oreglerade aktörerna ute från den svenska marknaden. Det finns därför ett gemensamt intresse av att redan nu vidmakthålla en ordning där alla aktörer – både spelbolag och media – följer lagar och regler, och där den ansvariga myndigheten – Lotteriinspektionen – använder de möjligheter som finns för att genomdriva laglydnad.

Per Håkansson
Ordförande i Lotteriinspektionens styrelse

Camilla Rosenberg
Generaldirektör Lotteriinspektionen

Fakta om vitesförelägganden mot medier och främjandeförbudet

Under år 2017 har Lotteriinspektionen meddelat övervägande om vitesföreläggande med anledning av främjande i 33 fall och två förelägganden vid vite med anledning av främjande.

Läs mer om avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen, klicka här!

Läs mer om otillåten reklam för spel som saknar tillstånd i Sverige, klicka här!

Läs debattinlägg i DI från TU och BOS, klicka här!

Läs replik i DI, klicka här!