Publicerad: 2023-11-01

Redovisning av regeringsuppdrag (Fi2021/03520) att följa upp utvecklingen av spelandet och spelproblemen på spelmarknaden

Uppdraget har genomförts efter samråd med Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten.

Uppdraget var att

  • följa upp och analysera hur bland annat spelformer, tillgängligheten till spel och spelandet utvecklas på kort respektive lång sikt.
  • föreslå åtgärder inom ramen för det befintliga licenssystemet för att stärka konsumentskyddet på spelmarknaden i syfte att motverka folkhälsoproblem.

I uppdraget ingick även att följa och analysera

  • hur marknadsföringen, utbudet av spel och spelformer samt tillgängligheten till spel utvecklas.
  • hur konsumtionen av spel och spelbeteendet utvecklas, med särskilt fokus på spelproblem.

Slutredovisning av Fi2021/03520 - att följa upp utvecklingen av spelandet och spelproblemen på spelmarknaden, PDF öppnas i nytt fönster

Redovisning av regeringsuppdrag (Fi2022/03391) kunskap om och utveckling av självavstängningsregistret (Spelpaus.se)

Uppdraget var att kartlägga

  • anledningarna till att personer stänger av sig från spel via Spelpaus.se.
  • hur stor andel av de personer som stänger av sig från spel som väljer att spela hos spelbolag utan svensk licens.

I uppdraget ingick även att utreda

  • förutsättningarna för och behovet av att kunna erbjuda fler/andra alternativ för avstängning på Spelpaus.se avseende, tidsperioder och olika spelformer.

Slutredovisning av Fi2022/03391 - kunskap om och utveckling av självavstängningsregistret (Spelpaus.se), PDF öppnas i nytt fönster

Report on the assignment in the Swedish Gambling Authority's appropriation directions (Fi2022/03391): Understanding and developing the self-exclusion register (Spelpaus.se).pdf