Påverkar spelandet ditt liv negativt?

Mår du eller någon i din omgivning dåligt av ditt spelande? Det kan det vara ett tecken på att du har eller riskerar att få spelproblem.

Tecken på att du kan ha eller riskerar att få spelproblem:

 • Tänker ständigt på spel.
 • Behöver spela för allt större summor för att uppnå önskad spänningseffekt.
 • Har misslyckats flera gånger med att kontrollera, begränsa eller sluta spela.
 • Blir rastlös eller irriterad vid försök att begränsa spelandet eller sluta spela.
 • Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet, exempelvis känsla av hjälplöshet, skuld, ångest, depression.
 • Försöker vinna tillbaka pengar som förlorats på spel.
 • Ljuger för att dölja omfattningen av ditt spelande för anhöriga, terapeuter och andra personer.
 • Har äventyrat eller förlorat en viktig personlig relation, anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av spelandet.
 • Förlitar dig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en finansiell krissituation som uppstått på grund av spelandet.

Behöver du stöd för att förändra dina spelvanor?

 • På www.spelpaus.se kan du stänga av dig från allt spel som kräver registrering hos de spelbolag som har licens att bedriva spel om pengar i Sverige.
 • Till Stödlinjen kan du som spelare eller anhörig kan du vända dig anonymt och kostnadsfritt. Där kan du få vägledning om vad du kan göra på egen hand. Du kan också få hänvisning om vilket stöd du kan få i ditt närområde. 
  www.stodlinjen.se
 • På flera håll i landet finns även stödgrupper där spelberoende och anhöriga träffas för att stötta varandra och dela erfarenheter av spelproblem. 
  www.spelberoende.sewww.spelberoendegruppen.com
 • Du kan också söka hjälp hos din kommun eller hos sjukvården i din region.

Möter du personer med spelproblem i din yrkesroll?

Personer med spelproblem har rätt till behandling från sin kommun och region. Socialstyrelsen har tagit fram rekommendationer om behandling av spelproblem och spelberoende. Behandling av spelmissbruk och spelberoende.pdf

Spelprevention.se vänder sig till dig som arbetar med att förebygga spelproblem. Här finns kunskap om spelproblem och vägledning kring hur problemen kan förebyggas. www.spelprevention.se