En utgångspunkt för den svenska spelregleringen är att de negativa konsekvenserna av spelande ska motverkas och att spelproblematik tas på allvar. Detta är viktigt eftersom konsekvenserna för personer som tappar kontrollen över sitt spelande kan bli allvarliga och orsaka sociala, hälsomässiga och ekonomiska skadeverkningar.

Licenshavare behöver vidta olika former av spelansvarsåtgärder för att motverka överdrivet spelande. Grundläggande åtgärder inom ramen för spelansvaret återfinns i 14 kapitlet i spellagen (2018:1138, 11 kapitlet i spelförordningen (2018:1475) och i Lotteriinspektiones föreskrifter och allmänna råd om spelansvar(LIFS 2018:2).

Några exempel på spelansvarsåtgärder som återfinns i spellagen är:

  • Självavstängning: Licenshavare ska tillhandahålla möjlighet för spelare att stänga av sig från spel. Spelinspektionen ansvarar för avstängningsregistret Spelpaus.se där det är möjligt att stänga av sig från allt registrerat spel.
  • Åldersgräns: Personer under 18 år får inte spela och den som är under 20 år får inte ges tillträde till Casino Cosmopol.
  • Kreditförbud: Det är inte tillåtet för licenshavare att erbjuda eller lämna kredit
  • Bonuserbjudanden: Det är inte tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna erbjudanden om bonus annat än vid det första tillfälle som spelaren deltar i ett spel.
  • Omsorgsplikt: Licenshavaren ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten. Licenshavaren ska motverka överdrivet spelande och hjälpa spelare att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Spelinspektionen har tagit fram en vägledning med exempel på hur tecken på överdrivet spelande kan identifieras och vilka åtgärder Spelinspektionen förväntar sig att licenshavaren vidtar när spelare uppvisar tecken på överdrivet spelande. 

Vägledning för omsorgsplikt, PDF