Spel om pengar kan ge negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser för den enskilde individen, familjen och samhället. Om en spelare under en längre tid har visat ett olämpligt spelbeteende kan det vara läge att bli misstänksam.

Om en spelare visar något eller några av följande tecken är han eller hon i riskzonen och spelandet kan ha blivit ett problem. Fyra eller fler tecken betyder att personen troligen är spelberoende:

  • Tänker ständigt på spel.
  • Behöver spela för allt större summor för att uppnå önskad spänningseffekt.
  • Har misslyckats flera gånger med att kontrollera, begränsa eller sluta spela.
  • Blir rastlös eller irriterad vid försök att begränsa spelandet eller sluta spela.
  • Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet, exempelvis känsla av hjälplöshet, skuld, ångest, depression.
  • Försöker vinna tillbaka pengar som förlorats på spel.
  • Ljuger för att dölja omfattningen av ditt spelande för anhöriga, terapeuter och andra personer.
  • Har äventyrat eller förlorat en viktig personlig relation, anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av spelandet.
  • Förlitar dig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en finansiell krissituation som uppstått på grund av spelandet.

De nio punkterna ovan för eventuellt spelberoende kommer från DSM-5