Antal avsängda jan 2019-juli 2020

 

Antal avstängda jan2019-juli2020

Källa: Spelinspektionen

 

Antal avstängda fördelat på kvinnor och män, juli 2020, procent

     75 %        25 %

 

Källa: Spelinspektionen

 

Förfrågningar från spelbolag till Spelpaus.se per veckodag, juli 2020, procent

 

Källa: Spelinspektionen

 

Antal avstängda i Spelpaus fördelat på avstängningsperiod, juli 2020, procent 

 

Källa: Spelinspektionen