Spelpaus statistik

 

Antal avstängda jan-maj 2019

Januari 19 943, februari 24 928, mars 29 975, april 32 274, maj 35 040 Fördelning avstängda, män 76 procent, kvinnor 24 procent

Avstängda fördelat på kvinnor och män, maj 2019

Män 76%, kvinnor 24%


 
Valda avstängningsperioder 1 månad=6%, 3 måndader=10%, 6 månader=18%, Tills vidare=66%

Avstängda per avstängningsperiod, maj 2019 

1 månad 6%, 3 månader 10%, 6 månader 18%, Tills vidare 66%


 

Antal förfrågningar till Spelpaus.se fördelat på veckodagar, januari-juni 2019 Månd 11%, tisd 12%, onsd 14%, tors 13%, fred 15%, lörd 21%, sönd 14%

Antal förfrågningar till Spelpaus.se fördelat på veckodagar, januari-juni 2019

Månd 11%, tisd 12%, onsd 14%, tors 13%, fred 15%, lörd 21%, sönd 14%