I årsredovisningen rapporterar vi till regeringen om de resultat vi har uppnått under året.

Vi rapporterar även hur vi använt de pengar vi har haft till vårt förfogande. Årsredovisningen lämnar vi i slutet av februari varje år. Dessutom lämnar vi in ett budgetunderlag där vi anger hur mycket pengar vi anser att myndigheten behöver de kommande åren.