Publicerad: 2019-06-03

Spelbolag med svensk licens får bara erbjuda sina kunder bonus vid första speltillfället. Spelinspektionen har i sin tillsyn konstaterat att licenshavare brutit mot lagstiftningen genom att på sin webbplats informera kunderna om möjligheten att få återkommande bonusar. Myndigheten har därför beslutat om åtgärder mot följande licenshavare:

  • AG Communications Limited, anmärkning och en sanktionsavgift om 500 000 kronor
  • Genesis Global Limited, anmärkning och en sanktionsavgift om 1 700 000 kronor

Enligt spellagen är ett erbjudande om fler än en bonus tillräckligt för att licenshavaren ska bryta mot bonusbestämmelsen. Att licenshavarna uppgivit att de inte har lämnat ut bonusar till kunderna betyder alltså inte att bonusbestämmelsen inte har överträtts. Redan ett erbjudande utgör en hög risk ur ett spelansvarsperspektiv eftersom erbjudandet i sig har kunnat locka spelare med problem till spel.

Beslut AG Communications Limited

Beslut Genesis Global Limited

AG Communications tillhandhåller spel på webbplatserna karamba.com, hopa.com, mrplay.com, goliathcasino.com, spinson.com, magicred.com, toptally.com, barbadoscasino.com, lanadas.com, casinoluck.com, vikingslots.com, primeslots.com och slotjerry.com

Genesis tillhandhåller spel på webbplatserna casinojoy.com, spela.com, casinocruise.com, spinit.com, genesiscasino.com, sloty.com, vegashero,com, pelaa.com och casinogods.com

Skrivelse om bonus och tidigare varningar

Då Spelinspektionen redan i början av året fick indikationer på att vissa spelbolag inte följde lagstiftningen gick myndigheten den 19 februari ut med en skrivelse till samtliga licenshavare gällande bonuserbjudanden. Efter skrivelsen kunde Spelinspektionen notera en viss följsamhet från licenshavarna, men bedömningen är att även ytterligare åtgärder måste vidtas för att uppnå full regelefterlevnad.

Skrivelsen om bonuserbjudanden kan läsas här.

Den 16 maj beslutade Spelinspektionen om två fall av allvarliga överträdelser, vilka resulterade i varning och sanktionsavgift på 5 000 000 respektive 9 000 000 kronor. Pressmeddelande och beslut kan läsas här.

Med bonus avses rabatt eller liknande ekonomiskt incitament som är direkt kopplat till spelet.

Huvudsyftet med den nya spelregleringen, som trädde i kraft den 1 januari 2019, är att stärka konsumentskyddet och minska de negativa effekterna av spel. Begränsningen gällande bonusar finns i lagen för att minska sociala och ekonomiska skadeverkningar och problemspelande. Spelinspektionen kommer därför att ha fortsatt fokus på tillsyn över detta område.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Sims, kommunikationschef
0765-330 167
anders.sims@spelinspektionen.se

My Hamrén, Pressansvarig
0765-330 174
my.hamren@spelinspektionen.se