Publicerad: 2022-05-04

Förvaltningsrätten i Linköping meddelade den 28 april dom i mål mot Casinostugan Ltd, ComeOn Sweden Ltd, Hajper Ltd och Snabbare Ltd gällande otillåtna bonusar och brister i omsorgsplikten. Förvaltningsrätten avslog överklagandena från Casinostugan, ComeOn och Snabbare i sin helhet. I målet avseende Hajper ändrades det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften sänktes från 50 till 40 miljoner kronor.

Förvaltningsrätten anser att bolagen har lämnat otillåtna bonusar genom att göra kontantinsättningar och i tre av ärendena även ge gratisspel. Domstolen anser också att bolagen har åsidosatt sin omsorgsplikt genom att lämna bonusar samtidigt som det funnits indikationer på ett riskfyllt spelande.

Förvaltningsrätten konstaterar att överträdelserna är allvarliga. Sanktionsavgifterna för Casinostugan, ComeOn och Snabbare bedöms vara skäliga och proportionerliga. Med hänsyn till vissa förmildrande omständigheter bedömer förvaltningsrätten att det finns anledning att sänka den av Spelinspektionen beslutade sanktionsavgiften för Hajper.