Publicerad: 2021-02-17

Spelbolag med svensk licens får bara erbjuda sina kunder bonus vid första speltillfället. Spelinspektionen har i sin tillsyn konstaterat att fyra bolag brutit mot lagstiftningen genom att erbjuda bonus vid upprepade tillfällen. Spelinspektionen anser också att bolagen genom att dela ut gåvor till sårbara spelare har brustit i sin omsorgsplikt i förhållande till de aktuella spelarna. Spelinspektionen anser att överträdelserna är allvarliga. Allvarliga överträdelser ska resultera i att licensen återkallas, om inte en varning anses tillräcklig.

Varning och sanktionsavgift

Spelinspektionen har bedömt att det kan antas att de fyra aktuella bolagen framöver inte kommer att bryta mot reglerna om bonuserbjudanden och anser därför att en varning tillsammans med en sanktionsavgift är ett tillräckligt ingripande.

Spelinspektionen har beslutat om åtgärder mot följande licenshavare:

Casinostugan Ltd, varning och sanktionsavgift på 25 miljoner kronor.

Casinostugan Ltd tillhandahåller spel på webbplatsen casinostugan.com

Beslut om varning och sanktionsavgift för Casinostugan Ltd

ComeOn Sweden Ltd, varning och sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

ComeOn Sweden Ltd tillhandahåller spel på webbplatserna comeon.com och comeon.se

Beslut om varning och sanktionsavgift för ComeOn Ltd

Hajper Ltd, varning och sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

Hajper Ltd tillhandahåller spel på webbplatsen hajper.com

Beslut om varning och sanktionsavgift för Hajper Ltd

Snabbare Ltd, varning och sanktionsavgift på 65 miljoner kronor.

Snabbare Ltd tillhandahåller spel på webbplatsen snabbare.com

Beslut om varning och sanktionsavgift för Snabbare Ltd

Sanktionsavgiftens storlek

En varning får förenas med en sanktionsavgift. När sanktionsavgiftens storlek bestäms ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått, 19 kap. 15 § spellagen. Sanktionsavgiften ska sättas i relation till bolagets omsättning i den licenspliktiga verksamheten det närmast föregående räkenskapsåret och bestämmas till ett belopp på som lägst 5 000 kr och som högst 10 procent av licenshavarens årsomsättning av det spel som licenserna omfattar, 19 kap. 13 § spellagen.