Publicerad: 2021-06-03

Kammarrätten bedömer att bristande uppkoppling mot Spelpaus.se är en allvarlig överträdelse och att sanktionsavgiften ska bestämmas utifrån allvaret i överträdelsen istället för att det ska baseras på bolagens omsättning.

Kammarrätten i Jönköping har den 31 maj 2021 meddelat dom i två mål, AG Communications Ltd och Genesis Global Ltd, gällande bristande uppkoppling mot spelpaus.se (mål nr 106-20 och 105-20). Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens domar genom att sanktionsavgiften sänks till 1 miljon kronor.

Kammarrätten bedömer att det rör sig om allvarliga brister och att Spelinspektionen därför har haft rätt att meddela bolagen en varning och en kännbar sanktionsavgift.

Vad gäller sanktionsavgiftens storlek menar dock kammarrätten att sanktionsavgiften bör bestämmas till ett belopp som mer allmänt återspeglar allvaret i de överträdelser det är fråga om, istället för att det ska baseras på bolagens omsättning. Kammarrätten bedömer att den av Spelinspektionen beslutade sanktionsavgiften är för hög och att den istället ska uppgå till 1 miljon kronor.

Kammarrättens domar kan komma att överklagas.

Bakgrund

AG Communications och Genesis Global har haft en bristande uppkoppling mot Spelpaus.se under 33 respektive 9 dagar. Spelinspektionen beslutade därför att meddela bolagen en varning med sanktionsavgift på 3 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor. Bolagen överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Linköping som sänkte sanktionsavgiften till 2 miljoner kronor respektive 1,5 miljoner kronor (mål nr 4170-19 och 3296-19). Bolagen överklagade därefter domarna till Kammarrätten i Jönköping. 

Här stänger du av dig från ALLT spel om pengar som kräver registrering hos de spelbolag som har svensk spellicens.

En avstängning gäller

  • Allt spel online
  • I butik och på bana
  • Vegasautomater
  • Casino Cosmopol

En avstängning går inte att ångra, ändra eller avsluta i förtid.

Informationsfilm om Spelpaus.se