I Sverige är det endast ideella föreningar eller registrerade trossamfund som kan beviljas licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål. Licens får också ges till en annan juridisk person eller till en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utomlands, om det finns särskilda skäl för det.

Kan anordnas landbaserat eller online

Lotteri för allmännyttiga ändamål får tillhandahållas både landbaserat och som onlinespel.

Vilka kan få licens

Exempel på organisationer som kan beviljas licens är idrotts- och nykterhetsrörelser, politiska partier och handikappföreningar.

Exempel på sådana organisationer som inte kan beviljas licens är arbetsgivarföreningar, hyresgästföreningar och skolklasser.

Ansökningsavgift

Se ansökningsavgifter.

Tekniska krav

För den som har licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. spellagen gäller i vissa fall andra tekniska krav. Här hittar du mer information om vilka tekniska krav som gäller för allmännyttiga ändamål.