Publicerad: 2024-05-28

Kammarrätten i Jönköping har den 27 maj 2024 meddelat dom i fem mål gällande överträdelser av spellagens bonusbestämmelse och omsorgsplikten. Målen gäller spelbolagen XC Gaming Sweden Ltd, Casinostugan Ltd, ComeOn Sweden Ltd, Snabbare Ltd och Hajper Ltd.

Kammarrätten bedömer att de kontantinsättningar bolagen har gjort till spelares spelkonton och de gratisspel som bolagen har erbjudit är otillåtna bonuserbjudanden. Kammarrätten bedömer även att bolagen har brutit mot omsorgsplikten genom att erbjuda de aktuella spelarna bonusar, eftersom det funnits tydliga tecken på riskfyllt spelande hos spelarna.

Kammarrätten instämmer i Spelinspektionens och förvaltningsrättens bedömningar att samtliga bolag ska meddelas en varning och påföras en sanktionsavgift. När det gäller sanktionsavgiftens storlek har kammarrätten tagit hänsyn till ett vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen från år 2023 om hur sanktionsavgifter enligt spellagen ska beräknas (HFD 2023 ref. 25). Kammarrätten bedömer att de sanktionsavgifter som Spelinspektionen numera förespråkar är proportionerliga och beslutar därför att sanktionsavgifterna ska bestämmas till dessa belopp.

Bakgrund

Spelinspektionen beslutade att meddela en varning med sanktionsavgift till XC Gaming Sweden Ltd, Casinostugan Ltd, ComeOn Sweden Ltd, Snabbare Ltd och Hajper Ltd för överträdelser av bonusbestämmelsen och omsorgsplikten. Bolagen överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Linköping som avslog överklagandena från XC Gaming, Casinostugan och ComeOn. Förvaltningsrätten ändrade besluten mot Snabbare och Hajper endast på så sätt att sanktionsavgiften sänktes. Bolagen överklagade därefter domarna till Kammarrätten i Jönköping.